Ảo hoá SolusVM

Plesk Host Windows

Kloxo Host Linux

Mail Server Zimbra

Microsoft Office

Đào tạo Ảo hoá Server - Mail Server - Hosting - Office !

SolusVM Windows - SolusVM Linux - Micrsoft Office - Miễn phí nhiều khoá học hỗ trợ...

Bạn cần kinh nghiệm thực tế để đi làm và phục vụ công việc...?

Chúng tôi với đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm dạy các Trung tâm đào tạo lớn PTCenter.vn và làm việc tại các Công ty hàng đầu về công nghệ như Vpshosting.vn, Netlink.vn sẽ mang đến cho bạn kinh nghiệm tốt nhất về hệ thống, xây dựng hoàn thiện website, mail server... Hỗ trợ Online học viên sau khi hoàn thành khoá học tại website.

Đào tạo công nghệ hàng đầu từ kinh nghiệm cho bạn...

SolusVM OpenVZ - SolusVM XEN - Microsoft Office - HyperV - HyperVM - Panel WHM - DirectAdmin - Zpanel - Zimbra - Mdeamon ... Online - Offline tại nhà Hotline 01686.288.456

^